pohanští Bohové jsou zpět
 
moudra: Pověste zloděje, dokud je mladý; nebude krást až bude stár (skotské)

BOHOVÉ

Cernunn
Bůh-jelen. Je nazýván pánem lesa. Má na hlavě bohaté paroží zdobené zářivými prsteny. Kromě titulu pána lesa je také Bohem hojnosti a plodnosti. Dnes si jej mimo jiné přisvojují ekologové a milovníci přírody.

Cernunn
Cernunn - Cernunnos - Kernunnos z gundestrupského kotlíku (více info)


Andraste
Keltská bohyně vítězství, uctívaná na Britských ostrovech.

Arawn
Bůh uctívaný na Britských ostrovech včetně Irska. Jako král vládne podsvětí. Někdy se může objevit i v našem světě se smečkou bílých psů. Obracejí se na něj pocestní v nouzi.

Arduinna
Bohyně jezdící na divokém kanci, která bděla nad lesním masivem pohoří Ardeny (Belgie).

Arianrhod
Ostrovní bohyně věštců a často je také považována za Bohyni osudu.

Belinus
Je znám také pod jmény Bel nebo Belenus. Jedná se o božstvo symbolizující jaro, nový život, a je s jeho jménem spojován i velice významný keltský svátek Beltine (Beltaine). Chrání umělce.

Brahn
Je to britský Bůh obří postavy, jehož hlava je údajně pohřbená pod White Hill. Šlo původně o hrdinu, který se po smrti stal Bohem. Ochraňuje kmenové hranice.

Brighid
Původně se jmenovala Brigancia a proslula jako Bohyně ochraňující lidi, kteří jsou v nesnázi. Bohůmžel s příchodem křesťanství se tato původně keltská Bohyně změnila ve světici. Došlo k tomu v Irsku, kde ji sv. Patrick našel v podobě spícího dítěte pod dubem. Prý založila v městě zvaným Kildare první ženský klášter. Je jí věnován svátek Imbolc (dnešní hromnice).

Ceridwen
Bohyně uctívaná na Britských ostrovech kmenem Britonů, může se zjevovat v podobách staré či mladé ženy. Je spojována s moudrostí.

Cailleach
V irštině toto slovo znamená stařena. Je rovněž známa pod jmény Modrá čarodějka nebo Černá Annis.

Dagda
Kmenový Bůh v Irsku. Jeho funkce spočívala v ochraně kmene. Připisuje se mu schopnost ovládat počasí a tvořit zázraky. V překladu to znamená: Dobrý bůh. Často je také představován jako typický Bůh druidů a jeho atributem je obrovská železná hůl s níž může zabíjet, ale i křísit mrtvé.

Teutates
Dagda z Gundestrupu


Deiotaros
V doslovném překladu to znamená božský býk. Možná šlo o mytické zvíře Tarvos trigarnos. Tarvos trigarnos je plastika býčka se třemi rohy pocházející z Galie. Deiotaros je zvíře uctívané hlavně Galaty v Malé Asii.

Dispatera
Bůh, od něhož odvozovaly svůj původ všechny galské kmeny. Jedná se o velice významného keltského Boha.

Epona - Kotyz
Jedná se o Bohyni, která byla uctívána v celém keltském světě. Je zobrazována jako jezdkyně na koni a její kůň je proto posvátné zvíře. V západních zemích je známa pod jménem Epona, v Boiohaemu a nejen v něm spíše pod jménem Kotyz. Pokud to trošku znáte v Českém krasu, tak jistě jste se již setkali s pojmem Kotýz, je to národní přírodní rezervace, kde kromě paleontologicky a geologicky významných skalních výchozů (kotýské vápence, stopeň PRAG, spodní devon), jsou patrné dvojité valy halštatského hradiště. Je zde i momořádně důležitá tzv. Děravá jeskyně, kde byly učiněny nálezy břidličných tabulek s vyrytými symboly (ne-keltské) a jedná se o vůbec nejstarší projev umění v Čechách, dále zde bylo nalezeno mnoho pazourků. Na nedalekém skalním ostrohu je lokalita Zlatý kůň s Koněpruskými jeskyněmi, i tento název evokuje, že toto místo je významným místem. V jeskyni Nad hájovnou se pravděpodobně v době halštatské konaly rituály.

Epona
Epona
Esus
Má mnoho přízvisek, např. krutý Esus, božský dřevorubec, nebeský oráč a podobně. Galové se ho báli a druidové pro něj nechávali pokrmy na stromech. Je zobrazován jako svalnatý muž se sekyrou.
Esus
EsusGrannus
Bůh, který je považován za keltskou obdobu římského Boha Apollóna a byl uctíván na území ovládaném Římany od 2. poloviny 1. století př. n. l..

Lug
Toto slovo označuje zároveň havrana a Boha, kterému Galové zasvětili prostřední den léta - první srpen. Je bohem světla, a z tohoto důvodu by se zdálo zvláštním, že Keltové takto označovali havrana s černým peřím. Je to tím, že havrani odlétali každou noc, aby doprovodili Slunce na jeho noční cestu, není to nelogická dedukce.

Lugh
Bůh z Bouray (Lugus?), 1. století n.l.
Museum of St-Germain-en-Laye, Francie
Macha
Keltská Bohyně uctívaná v Irsku. Zjevuje se v podobě vysoké rudovlasé ženy, která má v některých případech v ruce zrcadlo jako symbol své moci nad dušemi lidí. Nahání hrůzu, ale v některých případech pomáhá potřebným.

Ogmios
Tento Bůh byl zobrazován jako stařec s ohnutými zády, s řídkými chomáči vlasů spadajících na ramena. Obléká se do lví kůže, na ramennou mu visí toulec a v pravé ruce drží kyj, v levé luk. Podle legend za ním kráčívala skupina lidí. Ušima byli připoutáni k tenkému zlatému řetězu, který je spojoval s Ogmiovým propíchnutým jazykem. Ogmios je také Bůh výřečnosti a vládce slov. Přitahoval si lidi pronikavou mocí hlasu. Šípy v toulci symbolizují jeho rychlost myšlenky, ostrovtip, pohotové odpovědi a duchaplnost.

Ogimos
Ogimos


Rigantona - Rhiannon
Keltská Bohyně Irů a Britonů. Velmi často je spatřována s koňskou hlavou místo lidské a s hříbětem po boku. Pomáhala ženám a neprávem obviněným lidem.

Sirona - Serena
Bohyně vyskytující se ve dvojici s Bohem Grannusem. Je uctívána jako patronka léčitelů a je doložena především z Pannonie a Norika.

Sucell
Je ozbrojen dlouhou palicí a každý Gal se s ním setká v krajině mrtvých. Úder jednou stranou palice přináší smrt, ale úder druhou stranou může oživovat. Sucell byl tedy bohem smrti i vzkříšení.

Sucell
Sucell


Tigernonos - Teeger-nonos
Manžel bohyně Rhiannon a na Britských ostrovech a v Irsku byl uznáván jako nejvyšší keltský Bůh. Vystupuje v našem světě jako pastýř, je velice moudrý a ochraňuje pocestné.

Taranis
Pán nebe. Je schopen sesílat blesky pomocí spirál, které zdobí jeho ramena. Je pánem nebeského ohně a jeho hněv kněží utišovali uplováním obětí zaživa. Chrání hory a vyvýšená místa, neboť to jsou posvátné oblasti. Římané ho srovnávali se svým nejvyšším Bohem Jupiterem. U nás se poměrně hojně vyskytují na různých lokalitách tzv. Taranisova kolečka - snad symbol slunce. Později se z tohoto symbolu vyvinul známý tzv. keltský kříž, je to však "mutant" mezi Taranisovým symbolem a klasickým křesťanským křížem. Mnoho lidí jej nosí na krku v domění, že se jedná o čistě keltskou záležitost, opak je pravdou, tak Bacha na to!

Taranis
Taranis

Vosegus
Podobně jako Arduinna chrání Vogézy.


nahoru
novinky

HLEDÁNÍ
= bez diakritiky =
MAILING LIST

NOVINKY
2.10.2014 - K tématu soch Svědkové času - jak to je ve světě >> zde

5.8.2014 - stránky se aktualizují, přibudou nové odborné články a rozjíždí se projekt Svědkové času, vztyčování pohanských model na posvátných místech :)

4.11.2011 - přidána reportáž o pochodu Závist - Stradonice >> zde

19.4.2007 - !!! Doba železná, Praha - hlednáme členy >> zde

30.9.2006 - odkaz, který byste měli shlédnout: KELTOVE.NET >> zde

25.7.2005 - DE BELLO GALLICO >> zde

19.2.2005 - přidán šermířský bazar >> zde


OBRÁZEK DNE


ONLINE OBCHOD

Daoine Ceilte

Gromovoj

KONTAKT
MEJRA cernunn@seznam.cz

SLUNEČNÍ POUŤ
východ slunce 05:50
západ slunce 20:26

NASTAVENÍ
přidej k oblíbeným přidat k oblíbeným
jako výchozí nastav jako výchozí


věnováno Cernunnovi,
Vám i Jim
 
[Kovářství - armaepona.cz] [Hist. obchod - drakkaria.cz] [Bretonský Cidre - bretagne.cz] [dobazelezna.cz] [keltoman.webgarden.cz]
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká Republika